Parkeren dichtbij kan op het Minneplein, het Vandepeereboomplein, het Sint Maartensplein of op de grote Markt.

Parkeren dichtbij kan op het Minneplein, het Sint Maartensplein of op de grote markt.

Parkeren dichtbij kan in de Surmontstraat, op het Minneplein, het Sint Maartensplein of op de grote markt.

We heten jullie opnieuw welkom

Krokusverlof

Tijdens het

Openingsuren

Open van dinsdag

Nieuwe concerten

Voorlopig zijn

Concert Buurman

Het concert

Concerten 2016

Onze najaarsconcerten.