Jaarlijks verlof van 18 juli tot 2 augustus, terug open 3 augustus om 17 uur.