Jaarlijks verlof van 19 juli tot 3 augustus, terug open 4 augustus vanaf 17 uur.